Lucia Šeligová

Bakalářská práce

Právna úprava spoločnosti s ručením obmedzeným, jej špecifiká a uplatňovanie v praxi

Legal regulations of company limited by shares, is particularity and appeication in practice
Abstract:
The main topic of Bachelor´s work is Legislation limited liability company, its specifics and application in real life. Purpose of this Bachelor´s work is law impact to the enterprising under limited liability company in Slovak Republic and Ukraine. We were focusing on comparison and differences of law regulations in both countries.
Abstract:
Hlavnou témou bakalárskej práce je Právna úprava spoločnosti s ručením obmedzeným, jej špecifiká a uplatňovanie v praxi. Obsahovo autorka rozvinula v bakalárskej práci právnu úpravu podnikania formou spoločnosti s.r.o. v Slovenskej republike a na Ukrajine. Venovali sme sa porovnávaniu s poukázaním na rozdiely z pohľadu právnych systémov oboch krajín.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Marcel Vysocký
  • Oponent: JUDr. Adriána Palajová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře