Mgr. Markéta Svobodová

Bakalářská práce

Bioakumulace arsenu z kompostovaného průmyslového kalu

Bioaccumulation of arsenic from composted industrial sludge
Anotace:
Tato práce je rešerší o problematice kalů a jejich zpracování kompostováním či vermikompostováním. Je zaměřená na biodostupnost těžkých kovů (arsen), jejich přestup do rostlin a živočichů a jejich možnou bioakumulaci v terestrických organismech. Součástí této práce je také experiment, jehož cílem bylo zjistit, zda se mobilita a biodostupnost arsenu mění při kompostování průmyslového kalu či jeho aplikaci …více
Abstract:
This thesis is a review of problems with the sewage sludge and its treatment by composting or vermicomposting. It is focused on bioavailability of heavy metals (arsenic), their uptake by plants and animals and possibility of metal bioaccumulation in terrestrial organisms. Part of this thesis was experiment with the goal to investigate if arsenic mobility and bioavailability change during composting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta