Mgr. Markéta Svobodová

Bachelor's thesis

Bioakumulace arsenu z kompostovaného průmyslového kalu

Bioaccumulation of arsenic from composted industrial sludge
Abstract:
Tato práce je rešerší o problematice kalů a jejich zpracování kompostováním či vermikompostováním. Je zaměřená na biodostupnost těžkých kovů (arsen), jejich přestup do rostlin a živočichů a jejich možnou bioakumulaci v terestrických organismech. Součástí této práce je také experiment, jehož cílem bylo zjistit, zda se mobilita a biodostupnost arsenu mění při kompostování průmyslového kalu či jeho aplikaci …more
Abstract:
This thesis is a review of problems with the sewage sludge and its treatment by composting or vermicomposting. It is focused on bioavailability of heavy metals (arsenic), their uptake by plants and animals and possibility of metal bioaccumulation in terrestrial organisms. Part of this thesis was experiment with the goal to investigate if arsenic mobility and bioavailability change during composting …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 6. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2011
  • Supervisor: doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta