Bc. Monika HOLEŠOVÁ

Bachelor's thesis

Ověření využitelnosti chvostoskoků Folsomia candida pro hodnocení toxicity odpadních vod

Verification of applicability of Collembola (Folsomia candida) for evaluation the toxicity of wastewater
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením toxicity odpadních vod a jejich vlivem na životní prostředí a ekosystém. V teoretické části jsou uvedeny základní charakteristiky odpadních vod, průběh čištění v čistírnách odpadních vod a potenciálně nebezpečné látky, které se v těchto odpadních vodách vyskytují. Dále se zabývá také půdní ekotoxikologií a využitím vybraných půdních organismů pro biotesty …more
Abstract:
This thesis deals with the evaluation of toxicity of wastewaters and their impact on the environment and ecosystem. The theoretical part presents basic characteristics of the wastewater, course of treatment in the wastewater treatment plants and potentially dangerous substances that occurs in the wastewater . It also deals with the soil ecotoxicology and the use of selected soil organisms for bioassays …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2011
Accessible from:: 22. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HOLEŠOVÁ, Monika. Ověření využitelnosti chvostoskoků Folsomia candida pro hodnocení toxicity odpadních vod. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta