Bc. Monika HOLEŠOVÁ

Bachelor's thesis

Ověření využitelnosti chvostoskoků Folsomia candida pro hodnocení toxicity odpadních vod

Verification of applicability of Collembola (Folsomia candida) for evaluation the toxicity of wastewater
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením toxicity odpadních vod a jejich vlivem na životní prostředí a ekosystém. V teoretické části jsou uvedeny základní charakteristiky odpadních vod, průběh čištění v čistírnách odpadních vod a potenciálně nebezpečné látky, které se v těchto odpadních vodách vyskytují. Dále se zabývá také půdní ekotoxikologií a využitím vybraných půdních organismů pro biotesty …viac
Abstract:
This thesis deals with the evaluation of toxicity of wastewaters and their impact on the environment and ecosystem. The theoretical part presents basic characteristics of the wastewater, course of treatment in the wastewater treatment plants and potentially dangerous substances that occurs in the wastewater . It also deals with the soil ecotoxicology and the use of selected soil organisms for bioassays …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011
Zverejniť od: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedúci: Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOLEŠOVÁ, Monika. Ověření využitelnosti chvostoskoků Folsomia candida pro hodnocení toxicity odpadních vod. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta