Bc. Nikola Křehlíková

Diplomová práce

Socioekonomické souvislosti migrace

Socio-economic context of migration
Anotace:
Diplomová práce se zabývá identifikací a analýzou podstatných dopadů migrace na socioekonomický vývoj České republiky. V práci jsou popsány základní pojmy související s migrací, migrační modely, migrační politika a migrační ukazatele. V empirické části práce je analyzován dopad migrace na demografický vývoj, vliv cizinců na trh práce, vliv remitencí na ekonomiku a kriminalita cizinců.
Abstract:
This diploma thesis identifies and analyses the significant impact of migration on the socio-economic development of the Czech Republic. The thesis describes the basic concepts of migration, migration models, migration policy and indicators of migration. In empirical part of the thesis is analysed the impact of migration on demographics development, the impact of foreigners on the labour market, the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Křehlíková, Nikola. Socioekonomické souvislosti migrace. Pardubice, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní