Marie ZELENCOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Dopady reformy účetnictví na vybraný územně samosprávný celek

The impacts of accounting reform on a selected municipality
Anotace:
Tématem bakalářské práce je zhodnotit dopady účetní reformy na vybraný územně samosprávný celek (obec Mladějov na Moravě) a aplikovat dané legislativní kroky do účetních případů, účetních postupů a jejich následné zpracování do účetních zápisů. Teoretická část bakalářské práce seznamuje čtenáře s pojmem veřejný sektor a veřejné finance, obsahuje charakteristiku územně samosprávných celků a popisuje …více
Abstract:
The theme of this study is to assess the impact of financial reforms in a selected municipality (Mladějov na Moravě) and to apply the legislative changes to accounting transactions, accounting procedures and subsequent processing of the accounting records. The theoretical part introduces the reader into the concept of the public sector and public-sector finance, it involves characteristics of local …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011
Identifikátor: 21135

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Eva Heczková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZELENCOVÁ, Marie. Dopady reformy účetnictví na vybraný územně samosprávný celek. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 26. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finanční řízení podniku