Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D.

Doctoral thesis

Zvládání zátěže jako téma psychologické teorie a výzkumu

Coping as an issue of psychological theory and research
Anotácia:
Stres a zvládání zátěže (coping) patří v současné psychologii k vůbec nevíce studovaným fenoménům. Jen nemnoho psychologických témat nachází podobný ohlas v rámci odborné komunity i mezi i širší veřejností a také napříč různými psychologickými obory a školami. Tento stav se však neodráží jen v rostoucím objemu poznatků, ale i v jisté roztříštěnosti přístupů a v obtížích při interpretaci výzkumných …viac
Anotácia:
ejího prožívání zasaženými.
Abstract:
Stress and coping belong to the most frequently studied phenomena in current psychology. There are not many psychological issues that incite a similar response among the experts in the field across many psychological approaches and schools as well as among the wider public. This is not only reflected in the amount of knowledge but also in a certain fragmentation of approaches and difficult interpretation …viac
Abstract:
a consistent picture of the events and their experiencing by the afflicted.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2014
  • Vedúci: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Peter Halama, PhD., prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií