Bc. Marcela Suchomelová

Bakalářská práce

Problematika MRSA (Methicilin-rezistentní Staphylococcus aureus) ve FN Olomouc

Issue of MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus) at University Hospital Olomouc
Anotace:
Podstatou předkládané bakalářské práce je zmapování výskytu bakterie methicilin-rezistentní Staphylococcus aureus v období 2009-2013 ve Fakultní nemocnici Olomouc. Teoretická část je podrobněji zaměřena na stafylokoky obecně, problematiku koagulázanegativních stafylokoků, druh S. aureus a jeho rezistentní formu MRSA, jimi způsobovaná onemocnění a možnosti léčby. Ve výsledcích je hodnocen celkový výskyt …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to survey the occurence of methicilin-resistant Staphylococcus aureus in the period 2009-2013 in the Faculty hospital (FH) in Olomouc, Czech Republic. The theoretical part is focused on staphylococci in general, with the focus on coagulase-negative staphylococci. The topics of S. aureus, its resistant form (MRSA), diseases caused by the aforementioned bacteria and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: MUDr. Iva Vágnerová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martina Mahelová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta