Bc. Veronika Fraňková

Bakalářská práce

Trendy ve školním stravování

School catering trends
Anotace:
Bakalářská práce se zaobírá trendy ve školním stravování. Předmětem zkoumání jsou jídelny zapojené do projektu „Zdravá školní jídelna“. V teoretické části je stručné vysvětlení potřebných pojmů k dané problematice s návazností na analytickou část. V analytické části je prováděná výzkumná metoda vlastního dotazníkového šetření pro zvolená školní stravovací střediska v rámci projektu „Zdravá školní jídelna …více
Abstract:
My Bachelor thesis deals with modern trends of school catering. School canteens involved into in the project called „Healthy school canteen“ are the subject of my research. Useful terms concerning this particular topic are briefly explained in the theoretical part which is followed by the analytical part. The analytical part is focused on the research method of a questionnaire created for selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2020
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/ft6yg/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2020
  • Vedoucí: Ing. Blanka Zimáková
  • Oponent: Ing. Zbyněk Vinš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze