Mgr. Jiří Fajkoš

Bachelor's thesis

VGI (Volunteered Geographic Information) v krizovém managementu

VGI in emergency management
Abstract:
Práce nazvaná VGI (Voluteered Geographic Information) v krizovém managementu se zabývá možnostmi využití tohoto zdroje informací pro potřeby záchranných a humanitárních prací během mimořádných událostí. Předmětem VGI je sběr dat neboli crowdsourcing prostorových informací a práce dobrovolníků. Tato bakalářská práce analyzuje zapojení VGI na příkladech z minulosti a popisuje na nich důvody a význam …more
Abstract:
In this thesis, named VGI (Voluteered Geographic Information) in Crisis Management, prospects of using this new volunteered information source are studied in order to esablish their value for emergency and humanitary needs during major events. The subject of VGI is data collection (crowdsourcing) of spatial information and volunteer work related to it. The purpose of this bachelor thesis is to analyze …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2014
  • Supervisor: doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
  • Reader: Mgr. Radka Báčová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta