Bc. Lenka Říhová

Diplomová práce

Antioxidanty v plodech rakytníku řešetlákového a jeho produktech

Antioxidants in sea buckthorn berries and its products
Anotace:
Diplomová práce na téma Antioxidanty v plodech rakytníku řešetlákového a jeho produktech v teoretické části popisuje rakytník řešetlákový z taxonomického i botanického hlediska, popisuje, jak se rakytník řešetlákový pěstuje a jak se sklízí plody. Také se zabývá chemickým složením plodů a jejich pozitivními účinky na zdraví. Následně pojednává o složení a prospěšných vlastnostech rakytníkového oleje …více
Abstract:
The thesis on the topic of Antioxidants in sea buckthorn berries and its products in the theoretical part describes sea buckthorn from a taxonomic and botanical point of view, describes how sea buckthorn is grown and how the fruits are harvested. It also deals with the chemical composition of fruits and their positive effects on health. It then discusses the composition and beneficial properties of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D.
  • Oponent: Romana Bačová, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta