Bc. Slavomíra Nemčíková

Bachelor's thesis

Cinematic Thomas Hardy and His Far From the Madding Crowd

Cinematic Thomas Hardy and His Far From the Madding Crowd
Anotácia:
Táto práca skúma techniku písania Thomasa Hardyho, ktorá je vo veľkej časti podobná technikám uplatňovaným vo filmovom štýle. Cieľom práce je vysvetliť, čo umožnilo vývoj filmovej techniky Hardyho v predfilmovej ére a analyzovať jeden zo skorších Hardyho románov, Ďaleko od hlučného davu, a tak zdokumentovať vývoj jeho techniky a demonštrovať, ako integrálne sú filmové aspekty Hardyho písania pre tento …viac
Abstract:
This thesis engages with the notion of the cinematic nature of Thomas Hardy’s writing, aims to explain what made its development as a phenomenon in the pre-cinematic era possible and looks at one of Hardy’s earlier novels, Far From the Madding Crowd, with the aim to examine the development of his technique and demonstrate how integral the cinematic aspects of Hardy’s writing are to the novel.
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedúci: Ph.D. Stephen Paul Hardy
  • Oponent: Mgr. Stefan Veleski, B.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta