Mgr. Matěj Dvořáček

Master's thesis

Právní meze daňové optimalizace

Legal Limits for Tax Optimization
Anotácia:
Hlavním cílem práce je nalezení hranice mezi legální daňovou optimalizaci a daňovým únikem. Tato hranice je často velmi neostrá a je proto třeba vyvinout přiměřené úsilí k jejímu definovaní. V práci je nejprve vymezen kontext daňové optimalizace. Posléze se práce zabývá dissimulovaným právním jednáním, doktrínou zákazu zneužití práva a daňovou optimalizací v mezinárodněprávním kontextu. Zvláštní pozornost …viac
Abstract:
The main aim of the diploma thesis is to discover the border among legal tax optimization and tax evasion. This limit is often blurred and therefore it has to be done reasonable efforts to ensure its definition. The paper first defines the context of tax optimization. Then the work deals with dissimulated legal action, prohibition of the abuse of rights doctrine and tax optimization in the international …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedúci: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta