Bc. Kateřina Čmakalová

Diplomová práce

Realizace projektů zaměstnanosti financovaných z ESF v okrese Šumperk

The implementation of employment projects funded by ESF in Šumperk district
Anotace:
Předkládaná magisterská diplomová práce se věnuje procesní evaluaci dvou projektů (Absolvent v Olomouckém kraji a Nová perspektiva absolventů z Šumperska a Jesenicka) financovaných z prostředků Evropského sociálního fondu v okrese Šumperk. Hlavním cílem práce je odpovědět na to, jakým způsobem byly tyto lokální projekty realizovány v praxi. Objektem hodnocení jsou zejména cíle, determinanty, implementační …více
Abstract:
The thesis deals with the process evaluation of two projects (Absolvent v Olomouckém kraji a Nová perspektiva absolventů ze Šumperska a Jesenicka) which are funded by the European Social Fund in Šumperk district. The main goal of the thesis is to get response which way were these local projects implemented in practice. The objects of evaluation are the goals, determinants, implementation deficits, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Markéta Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií