Katarína Ulrichová

Bakalářská práce

Základné práva a slobody v SR

Basic human rights and freedoms in Slovak republic
Abstract:
Annotation The aim of my thesis is to characterize in theory the basic rights and freedoms, and then present their constitutional concept in Slovak Republic. I will mention the fundamental differences between continental and Anglo-American law and the way of enacting the fundamental rights and freedoms in addition to philosophical and historical perspective. I will outline several represantive states …více
Abstract:
Cieľom mojej bakalárskej práce je v teoretickej rovine charakterizovať základné práva a slobody a následne prezentovať ich ústavnú koncepciu v Slovenskej republike. Okrem filozofického a historického pohľadu spomeniem aj základné rozdiely medzi kontinentálnym právom a anglo- americkým a ich spôsob zakotvenia základných práv a slobôd. Z každého právneho systému vytýčim niekoľko reprezentatívnych štátov …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Júlia Ondrová, PhD.
  • Oponent: JUDr. Jaroslav Klátik, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK