Bc. Tomáš Koutný

Diplomová práce

Zkvalitnění akceschopnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Prostějova

Improving the Reactional Capabilities of Prostejov Volunteer Fire Brigade Units
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na zkvalitnění akceschopnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Prostějova. Teoretická část pojednává o systému jednotek požární ochrany, podmínkách akceschopnosti a problematice členství v jednotkách sborů dobrovolných hasičů obcí. V praktické části analyzuje plošné pokrytí města Prostějova jednotkami požární ochrany. Diplomovou práci doplňuje dotazníkové šetření …více
Abstract:
The thesis is focused on the improvement of the duty capabilities of the Volunteer Fire Brigade of the Town of Prostějov. The theoretical part of this thesis deals with the Fire protection units organization, the requirements of duty capabilities and the issue of the membership of the villages volunteer firefighter units. The analysis of the firefighter units area coverage of the town of Prostějov …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Luděk Lukáš, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Koutný, Tomáš. Zkvalitnění akceschopnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Prostějova. Zlín, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe