Jan CHVOJAN

Bakalářská práce

Aplikace numerických metod pro efektivní výpočet mezičásticového potenciálu

Application of numerical methods to effective computation of interparticle potential
Anotace:
Tato práce se zabývá technikami aproximace a interpolace funkcí jedné proměnné. Hlavním cílem práce je navrhnout vhodnou techniku pro efektivní výpočet potenciálu využívaného v molekulárních simulacích. Hodnotícími kritérii těchto funkcí jsou jak chyba výpočtu, tak jeho časová náročnost. Dílčím cílem práce je také automatické generování zdrojového kódu pro zvolený vztah. Pro dané účely lze čtenáři …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with techniques of approximation and interpolation of functions of one variable. The main objective of this work is to design a suitable technique for the effective calculation of the potential used in molecular simulations. The evaluation criteria for these functions are both the calculation error and the time consumption. The partial objective of this work is also automatic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 7. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Jiří Škvor, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHVOJAN, Jan. Aplikace numerických metod pro efektivní výpočet mezičásticového potenciálu. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informační systémy