Klára Škarohlídová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Specifika sociální práce s osobami závislými na alkoholu

Anotace:
Absolventská práce s názvem „Specifika sociální práce s osobami závislými na alkoholu“ je zaměřena na problematiku alkoholové závislosti. Práce si stanovuje za cíl, popsat tuto problematiku a identifikovat možnosti sociální práce s cílovou skupinou. Práce se skládá z teoretické a empirické části. Teoretická část představuje závislost jako takovou a na úvod práce popisuje znaky závislosti na alkoholu …více
Abstract:
The graduate thesis with the name "Specifics of social work with people addicted to alcohol" is focused on the issue of alcohol addiction. The work aims to describe this issue and identify social work opportunities with the target group. The work consists of theoretical and empirical part. The theoretical part presents addiction as such and at the beginning of the thesis describes the features of alcohol …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. PhDr. David Urban, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická