Theses 

Propagace církví v ČR: Analýza propagace římskokatolických farností ve Zlíně – Bc. Lenka FOJTÍKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lenka FOJTÍKOVÁ

Master's thesis

Propagace církví v ČR: Analýza propagace římskokatolických farností ve Zlíně

Promotion of churches in Czech Republic: The analysis of Roman Catholic parish in Zlín

Anotácia: Cílem této diplomové práce je na základě teoretických poznatků analyzovat propagaci řím-skokatolické církve v České republice, konkrétně na příkladu zlínských farností. Ve Zlíně působí dvě farnosti římskokatolické církve, jejichž působení doplňují činnosti organizací mladých lidí, které pod farnosti spadají. Analýza je doplněna o vlastní výzkum. Projekt farnosti je zaměřený na uspořádání akce, která by se stala tradiční nejen v rámci farnosti.

Abstract: The aim of this thesis is to analyze promotion of Roman Catholic Churches in Czech Re-public by the example of Roman Catholic parishes in Zlín. In Zlín, there are two Roman Catholic parishes and their activity is enriched by organizations of young people that are part of those parishes. The part of analysis is the research. Project of one of those parish is specialized in organizing an event, that will become tradition of the parish and surrounding in future.

Kľúčové slová: propagace, marketingová komunikace, církev, farnost

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011
  • Identifikátor: 18373

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Zdeněk Křížek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 22. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=18373 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

FOJTÍKOVÁ, Lenka. Propagace církví v ČR: Analýza propagace římskokatolických farností ve Zlíně. Zlín, 2011. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací


Hore | Aktuálny dátum a čas: 22. 3. 2019 13:42, 12. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz