Theses 

Propagace značky Rudolf Jelínek pomocí nástrojů integrované marketingové komunikace – Bc. Ondřej Vrána

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Ondřej Vrána

Diplomová práce

Propagace značky Rudolf Jelínek pomocí nástrojů integrované marketingové komunikace

Promotion of brand Rudolf Jelinek using the tools of integrated marketing communications

Anotace: VRÁNA O. Propagace značky Rudolf Jelínek pomocí nástrojů integrované marketingové komunikace. Diplomová práce Praha 2016 Integrovaná marketingová komunikace nabývá v současné době na významu. Ve své práci vycházím z teoretických východisek, která se týkají vývoje a implementace integrované marketingové komunikace i jejího následného využití při brandingu. Výsledky aplikuji na společnost Rudolf Jelínek. U této společnosti jsou analyzovány její firemní aktivity, marketingový i komunikační mix. V závěru práce pak předkládám návrh na vytvoření inovovaného modelu nástrojů integrované marketingové komunikace.

Abstract: VRÁNA O. Promotion of brand Rudolf Jelínek using the tools of integrated marketing communications. Master´s Thesis Prague 2016 Integrated marketing communication becomes very important in these days. My thesis is based on theoretical assumptions relating to the development and implementation of integrated marketing communication and its subsequent use for branding. The results are applied to the company Rudolf Jelinek. In this company we analyzed its corporate activities, marketing and communication mix. In conclusion I present the proposal to create an innovative model of integrated marketing communication tools.

Klíčová slova: Integrovaná marketingová komunikace, marketingový mix, komunikační mix, branding.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
  • Oponent: PhDr. Miroslav Komárek, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 11:09, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz