Bc. Lenka Pernicová

Master's thesis

Vzdělávací potřeby manažerů pro zvládání konfliktů na pracovišti /případová studie/

The Learning Needs of Managers for Conflict Resolution at the Workplace: A Case Study
Anotácia:
Téma diplomové práce je případová studie Vzdělávací potřeby manažerů pro zvládání konfliktů na pracovišti. Cílem studie je poznat a popsat zkušenosti manažerů a také jejich podřízených s řešením konfliktních situací na pracovišti a definovat jejich vzdělávací potřeby v této oblasti. V úvodu teoretické části práce jsem se snažila pomocí komparace dostupné literatury popsat sociální situace a s nimi …viac
Abstract:
This diploma thesis presents a case study on the learning needs of managers for conflict resolution at the workplace. Its aim is to identify and describe managers´ and employers´ experience with resolving conflict situations at their workplace and to define their learning needs. The theoretical part of the thesis first uses available resources to outline social situations and relevant relationships …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedúci: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta