Bc. Michaela Sukovská

Diplomová práce

Finančná analýza vo vybranom podnikateľskom subjekte

Financial analysis of the company
Abstract:
The thesis consists of three parts. The first part is based on the theory and contains summary of the finance analysis methods. Some chapters are devoted to the definitions of finance analysis, its resources of information and ratio indexes. The second part is aimed at practical usage of knowledge in finance analysis in the company ABC, s.c. Considered results are for the period from 2008 to 2010. …více
Abstract:
Diplomová práca je rozdelená do troch častí. Prvá časť je teoretická a obsahuje zhrnutie metód finančnej analýzy, je tu definovaná finančná analýza, zdroje informácií pre finančnú analýzu a pomerové ukazovatele. V druhej praktickej časti sú teoretické znalosti použité vo finančnej analýze podniku ABC, a.s. V diplomovej práci sú zhodnotené výsledky za sledované obdobie rokov 2008 až 2010. V tretej časti …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Alena Andrejovská, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK