Bc. Ivana Zlámalová

Diplomová práce

Komparace vývoje dávkových systémů osob v hmotné nouzi v České republice a srovnání současného stavu se Slovenskou republikou

The comparation of development in benefit system of adults in material need in the Czech republic and the comparation of current state with the state in the Slovak republic
Anotace:
Diplomová práce se zabývá sociální politikou a sociálním zabezpečením osob s nedostatečnými příjmy, systémem pomoci v hmotné nouzi v České republice. Tento druh pomoci se začal uplatňovat v České republice od roku 2007 s nově přijatou sociální reformou. Diplomová práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část je věnována vysvětlení základních pojmů z oblasti sociální politiky a sociálního zabezpečení …více
Abstract:
The Diploma Thesis deals with a social policy, a social welfare for people with insufficient income, and a system of assistance in material need in the Czech Republic. A current social welfare system began to apply in 2007, due to an approval of new welfare reform. The Di-ploma Thesis is divided into two main parts. The theoretical part of this work is aimed at an explanation of basic terms from field …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013
Zveřejnit od: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Lenka Haburajová Ilavská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zlámalová, Ivana. Komparace vývoje dávkových systémů osob v hmotné nouzi v České republice a srovnání současného stavu se Slovenskou republikou. Zlín, 2013. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe