Markéta Víchová

Bakalářská práce

Běžný účet platební bilance a jeho udržitelnost na příkladu vybraných zemí

Current account sustainability
Anotace:
Tato bakalářská práce představuje zjednodušený koncept analýzy udržitelnosti běžného účtu platební bilance a následně i jeho praktickou ukázku na příkladu čtyř velkých rozvíjejících se ekonomik, které v současné době vykazují vysoké deficity běžného účtu platební bilance. Teoretická část se zaměřuje na definování udržitelnosti běžného účtu a její ukazatele a dále i na její strukturální, makroekonomické …více
Abstract:
This Bachelor's Thesis introduces a simplified analysis concept of current account sustainability and its demonstration on the example of four emerging markets, which has run large persistent current account deficit. The theoretical part is focused on definition of current account sustainability and its structural, macroeconomic and political indicator. In the second part describes the current economic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2014
  • Vedoucí: Jiří Pour
  • Oponent: Ondřej Šíma

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/59893