Tereza Málková

Bakalářská práce

Možnosti využití NIR spektroskopie pro stanovení kvalitativních parametrů zrna ječmene a sladu

Possibilities of using NIR spectroscopy for determination of quality parameters of barley grain and malt.
Anotace:
Cílem práce bylo vytvořit přehled o možnostech využití NIR spektroskopie pro hodnocení kvality zrna a vyhodnocení vlivu odrůd sladovnického ječmene, zkušebního stanoviště a systému ošetření na obsah dusíkatých látek v zrnu (dále jen NL) ze sklizně 2018. Obsah NL byl stanovován NIR spektroskopií. Bylo zjištěno, že změna obsahu NL byla statisticky průkazně ovlivněna odrůdami a stanovištěm. Obsah NL se …více
Abstract:
The aim of this work was to create an overview of the possibilities of using NIR spectroscopy for evaluation of grain quality and evaluation of the influence of malting barley varieties, test site and a treatment system for the crude protein content of grain (hereinafter referred to as NL) from harvest 2018.The NL content was determined by NIR spectroscopy. It was found that the change in NL content …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D.
  • Oponent: Ivo Hartman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta