Bc. Kateřina PETROVÁ

Diplomová práce

Struktura a stav hromadného bydlení a současné problémy malých bytových družstev a společenství vlastníků jednotek na území města Ostravy

Structure and condition of housing estates and contemporary problems of small housing cooperatives and homeowners associations in the City of Ostrava
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou bydlení, konkrétně je zaměřena na oblast regenerace panelových bytových domů na území města Ostravy ve vztahu k jejich vlastnictví. Dílčí cíl práce představuje objasnění problémů malých bytových družstev do 50 členů a společenství vlastníků jednotek při modernizaci spravovaných domů. Budovy vystavěné od konce 40. let 20. století za pomoci technologie konstrukčních …více
Abstract:
The thesis covers the topic of housing and focuses specifically on the regeneration of housing estates and prefabricated houses in the city of Ostrava in relation to who owns them. The essential part of the thesis describes the problems of small housing cooperatives, with up to 50 members, and unit owners (condominium associations) during the modernization of managed houses. An important part of residential …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011
Zveřejnit od: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Pavel Bednář, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PETROVÁ, Kateřina. Struktura a stav hromadného bydlení a současné problémy malých bytových družstev a společenství vlastníků jednotek na území města Ostravy. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geografie / Geografie a regionální rozvoj