Mgr. Alexandra SVOBODOVÁ

Bakalářská práce

Farní úřad Přemyslovice (1761)1784-1990. Historie farního úřadu včetně inventární studie archivního fondu.

Parish of Přemyslovice 1767-1990. The history of the parish, including an inventory study of the archive fund.
Anotace:
Cílem této bakalářské práce bylo sestavení archivní pomůcky (inventáře) k archivnímu fondu Farní úřad Přemyslovice (1761) 1784-1990. Při zpracování byly archiválie roztříděny na úřední knihy, spisy, případně jiné obsažené materiály a seřazeny do inventárního seznamu dle tzv. Kohnovy spisové normy. Výsledný inventář byl opatřen úvodem se všemi náležitostmi.
Abstract:
The aim of this thesis deals with preparation of the new archival tool. It is an inventory of Parish of Přemyslovice (1761)1784-1990. Archival materials were catagorized to official books, papers or other materials and were sorted according to so-called Kohn's file norm. The inventory was provided with the introduction with all the essentials.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 8. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Jana Oppeltová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SVOBODOVÁ, Alexandra. Farní úřad Přemyslovice (1761)1784-1990. Historie farního úřadu včetně inventární studie archivního fondu.. Olomouc, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses ce6l2e ce6l2e/2
20. 8. 2019
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
20. 8. 2019
Marklová, E.
21. 8. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.