Bc. Klára Sedláčková

Bakalářská práce

Inventář fondu F 5 Společenstvo lakýrníků a natěračů, Brno 1882–1950

The Inventory of an Archive Fund F 5 Společenstvo lakýrníků a natěračů, Brno 1882-1950
Anotace:
Tato bakalářská práce je inventářem archivního fondu F 5 Společenstvo lakýrníků a natěračů, Brno 1882–1950 uloženého v Archivu města Brna. Vytvoření inventáře předcházelo pořádání archivního materiálu. Práce má dvě hlavní části, první část popisuje zejména dějiny původce archivního fondu, druhá část potom obsahuje samotný inventář.
Abstract:
This bachelor thesis is the inventory of an archive fund F 5 Společenstvo lakýrníků a natěračů, Brno 1882–1950, the inventory being deposited in the Brno city archive. Creating the inventory was preceded by organizing the archive material. The thesis contains two main parts. The first part primarily describes the history of the archive fund originator, the second part includes the inventory itself …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Jiřina Štouračová
  • Oponent: Mgr. Jana Čermáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta