Bc. Adéla Šmukařová

Diplomová práce

Komparace pojetí a realizace inkluze u žáků se SVP ve Finsku a České republice

Comparison of the conception and implementation of inclusion of pupils with SEN in Finland and the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce pojednává o pojetí a realizaci inkluzivního vzdělávání a přináší jejich srovnání ve Finsku a České republice. Práce je rozdělena do čtyř kapitol, z nichž tři jsou teoretické. První kapitola přináší historii a terminologické vymezení pojmů inkluze a integrace a legislativní rámec, kde je popsán žák se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), individuální vzdělávací plán (IVP) a asistent …více
Abstract:
The diploma thesis deals with a conception and implementation of inclusive education and compares Finland and the Czech Republic. Thesis is divided into four chapters, three of them are theoretical. The first chapter introduces history and terminological definition of the words inclusion and integration and also the legislative framework describing a pupil with special education needs (SEN), individual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Helena Vaďurová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy