Bc. Kristýna Entová

Diplomová práce

Využití technologie 3D tisku při výrobě šperků

Use of 3D printing technology in the manufacture of jewelry
Anotace:
Následující diplomová práce si klade za cíl podat partikulární náhled na 3D tisk a jeho využití ve šperkářském průmyslu. Nejedná se o komplexní popis dané problematiky, to by bohužel vzhledem k rozsahu práce nebylo možné, nicméně jejími ambicemi je ve zkratce seznámit čtenáře s novými technologiemi v oboru klenotnictví. Je rozdělena do dvou částí, přičemž první polovina práce osvětluje dřívější postupy …více
Abstract:
The following diploma thesis aims to give a particular view of 3D printing and its use in the jewelry industry. This is not a comprehensive description of the issue, but unfortunately it would not be possible due to the extent of the work, however its ambitions are to familiarize the reader with brief information about new technologies in the field of jewelry. It is divided into two parts, the first …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Blahoslav Rozbořil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Výtvarná výchova