Roman STRIŠ

Bakalářská práce

Tablet jako didaktická pomůcka ve výuce základních a středních škol

Tablet as a teaching aid at primary and secondary schools
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá představením tabletu jako moderní didaktickou pomůckou pedagoga ve vyučování na základní a střední škole. První část práce bude věnována vysvětlení pojmu informační a komunikační technologie a spojení tohoto oboru s oborem pedagogiky, kde budou představeny některé z prvků ICT, které si své místo ve školství již zajistily. Současně zmapuji podporu informačních a komunikačních …více
Abstract:
The bachelor´s thesis is introducing the tablet as a modern teaching aid for teachers learning at primary and secondary schools. The first part of the thesis explains the term Information and Communication Technology (ICT) and its connection with the pedagogy, where some ICT elements, already being used in education, will be introduced. At the same time, I will map the support of ICT in education, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2016
Zveřejnit od: 8. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Bc. Libor Klubal

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STRIŠ, Roman. Tablet jako didaktická pomůcka ve výuce základních a středních škol. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta