Bc. Martin Bednařík

Diplomová práce

Informační systém pro Laboratoř proteomiky

Information system for Proteomics laboratory
Anotace:
Hlavným cieľom tejto práce je analyzovať požiadavky Laboratória proteomiky na laboratórny informačný a riadiaci systém, zvoliť dostupný open-source rámec a navrhnúť a implementovať fungujúci prototyp, ktorý toto laboratórium môže používať. Ďalším cieľom je naštudovať možnosti externej autentizácie a jej použiteľnosť so zvoleným rámcom. Táto práca taktiež diskutuje napojenie na externé datové úložisko …více
Abstract:
The main goal of this thesis is to analyze the requirements of Proteomics laboratory for a laboratory information and management system, choose available open-source framework and design and implement a working prototype for this laboratory to use. Another goal is to study the options of external authentication and its usability with chosen framework. This thesis also discusses possible connection …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 2. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Aleš Křenek, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Martin Kuba, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky