Bc. Irena Chudobová

Bachelor's thesis

Zapojení seniorů do programu Senior akademie

The participation of the elderly on Senior Academy project
Abstract:
Anotace Název bakalářské práce: Zapojení seniorů do programu Senior akademie Autorka práce: Irena Chudobová Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D. Počet slov: 11 132 Bakalářská práce se zabývá očekáváním a motivací seniorů k účasti na programu senior akademie městské policie Brno. Cílem práce je zodpovědět hlavní výzkumnou otázku: „Jaká mají senioři očekávání a motivaci k účasti …more
Abstract:
Annotation Title of the bachelor´s work: Integration of seniors into the programme Senior academy Author: Irena Chudobová Supervisor of the work: PhDr. Kateřina Kubalčíková, PhD. Number of words: 11 132 This bachelor´s work deals with the senior expectation and motivation towards the participation in the programme Senior academy of the metropolitan police Brno. The aim of the work is to make out the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 6. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2011
  • Supervisor: PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Lucie Seidlmanová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií