Mgr. Kristýna Horáčková

Diplomová práce

Vliv intervencí pomáhajících pracovníků na sociální fungování mladistvých delikventů

The effect of interventions of helping workers to the social functioning of juvenile delinquents
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na vliv intervencí pomáhajících pracovníků pobytových středisek výchovné péče na sociální fungování mladistvých delikventů využívajících těchto služeb. Teoretická část práce vymezuje pojmy pomáhající pracovník, středisko výchovné péče, vliv a intervence. Zároveň se zabývá konceptem sociálního fungování, životní situací a problematikou delikvence mladistvých. Metodologická …více
Abstract:
The Master’s thesis is focused on impact of interventions of helping workers in residential educational care centers on social functioning of juvenile delinquents using these services. The theoretical part defines the concepts helping workers, educational care center, influence and intervention. This thesis also deals with concept of social functioning, life situation and issues of juvenile delinquency …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Bajer, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lucie Růžičková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií