Radka MILOTOVÁ

Bakalářská práce

Neverbální komunikace: Teorie a Praxe

Nonverbal communication: Theory and Practice
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je jedno z nejdůležitějších témat sociální psychologie ? neverbální komunikace. Cílem práce je vytvoření uceleného pohledu na neverbální komunikaci a také její zpřehlednění na základě studia povahy, struktury a forem tohoto druhu komunikace. Bakalářská práce je rozdělena do 3 kapitol. První kapitola je zaměřena na sociální komunikaci jako celek, druhá kapitola se zabývá …více
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is one of the most important topics of the social psychology ? nonverbal communication. The aim of this thesis is to create a compact view of the nonverbal communication and also to make it clearer on the basis of a study of nature, structure and forms of this kind of communication. Bachelor thesis is divided into three chapters. First chapter deals with the social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MILOTOVÁ, Radka. Neverbální komunikace: Teorie a Praxe. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Humanistika

Práce na příbuzné téma