Bc. Monika KUBÁTOVÁ, DiS.

Diplomová práce

Sociální aspekty sexuální výchovy dětí a mládeže

The social aspects of sex education for children and youth
Anotace:
Sexualita je součástí života každého člověka. Sexuální výchova má napomoci našim dětem a dospívajícím přistupovat k ní zodpovědně a vytvořit si tak kvalitní základ pro pl-nohodnotný partnerský a rodinný život. Je tedy pouze na nás a společnosti, jakým způso-bem jim předáme cenné informace, které jim vstup do dospělosti usnadní. Tato diplomová práce se na téma sexuální výchovy zaměřuje a snaží se přinést …více
Abstract:
Sexuality is a part of life for everyone. Sex education should help our children and ado-lescents to access it responsibly and create the solid foundation for a full partner and family life. It is therefore up to us and society, how they pass on valuable information to help them make entry into adulthood. This thesis is on the topic of sex education focuses and tries to bring not only general information …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2013
Zveřejnit od: 29. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUBÁTOVÁ, Monika. Sociální aspekty sexuální výchovy dětí a mládeže. Brno, 2013. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.3.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 3. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe