Bc. Michal Vlček

Bakalářská práce

Analýza testování rovnováhových schopností

Analysis of testing balance ability
Anotace:
Tato práce je zaměřena na analyzování rovnováhových schopností a jejich testování. Nejprve jsem popsal schopnosti motorické, koordinační a poté rovnováhové, které jsou pro mě stěžejní vzhledem k dané problematice. Zjišťoval jsem vliv síly dolních končetin na úroveň dynamických rovnováhových schopností měřených novou metodou Y balance test a standardizovanou metodou přechod kladinky ve tvaru šestiúhelníku …více
Abstract:
This work is focused on analyzing the balance abilities and their testing. First of all i describe motor skills, coordination and then balance ability, which are the most important for me in relation to this issue. I investigate the influence of the force of the lower limbs to the level of dynamic balance abilities measured by the new method Y balance test and standardized method transition beam in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Petr Hedbávný, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií