Bc. Simona Kundratová

Bakalářská práce

Kroj z jižního Kyjovska z hlediska strukturálně - funkční estetiky

The folk costume from Kyjov from the standpoint of structural-functional aesthetics
Anotace:
Bakalářská práce Kroj z jižního Kyjovska z hlediska strukturálně-funkční estetiky se zaměřuje na hledání estetických aspektů kroje. Především na strukturu jeho funkcí. Ve své práci se budu snažit dokázat to, že kroj není jenom obyčejný lidový oděv, ale je to soubor různých součástí a jejich správným propojením vznikne krásný a harmonický celek. Jsou to právě funkce kroje, které si běžný nositel neuvědomuje …více
Abstract:
The bachelor thesis The folk costume from Kyjov from the standpoint of structural-functional aesthetics is focused on the search of aesthetical aspects of the folk costume. Especially on the structure of its functions. In my thesis i will try to prove that folk costume is not just ordinary folk clothing but it is a set of different components and their right combination leads to beautiful and harmonious …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tereza Čechová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta