Bc. Veronika Horská

Diplomová práce

Estetická funkce reklamy

Aesthetic Function of Advertising
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá estetickou funkcí v reklamě a zaměřuje se na využití dvou estetických kategorií ? krásného a ošklivého v reklamě. V teoretické části je popsána estetická funkce a její úloha v reklamě, dále přístup ke kráse a ošklivosti během historie. Praktická část zkoumá reálné využití ošklivosti a krásy v reklamě. V závěru práce jsou získané poznatky aplikovány v rámci návrhu kampaně …více
Abstract:
This thesis deals with the aesthetic function in advertising and is focused on the use of two aesthetic categories - beautiful and ugly in advertising. The theoretical part describes the aesthetic function and its role in advertising and access to the beauty and ugliness in throughout history. Practical part examines the real application of ugliness and beauty in advertising. Gained knowledge is applied …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013
Zveřejnit od: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Milan Banyar, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Horská, Veronika. Estetická funkce reklamy. Zlín, 2013. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace

Práce na příbuzné téma