Rostislav Krejčí

Bachelor's thesis

Informační systém pro rodinný dům, resp. domácnost

Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá informačním systémem domácnosti a využitím webové aplikace pro správu komerčních prvků chytré domácnosti umístěných v nájemních domech. Obsahem práce je konkrétní projekt zaměřený na regulaci vytápění a agendu spojenou s pronajímáním domů. Výstupem práce bude návrh informačního systému splňující požadavky developera včetně časové a finanční náročnosti. Přínosem této …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the information system of the household and the use of the web application for the management of commercial elements of smart home located in rental houses. The content of the thesis is a concrete project focused on the regulation of heating and the agenda associated with renting houses. The output of the work will be the design of an information system meeting the requirements …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2019
  • Supervisor: Ing. Vladimír Beneš, Ph.D.
  • Reader: Ing. Bohuslav Růžička, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Information Technologies and Management