Bc. Jan Kadlčák

Diplomová práce

Sledování úrovně zatížení hráče ve florbalu

Monitoring of load level of floorball players
Anotace:
Jméno a příjmení autora: Jan Kadlčák Název bakalářské práce: Sledování úrovně zatížení hráče ve florbalu Katedra: Katedra sportovních her Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Eduard Hrazdíra Rok obhajoby: 2015 Místo vydání: Brno Počet stran: 65 Zaměřením této diplomové práce bylo sledování úrovně zatížení hráče ve florbalu. V úvodních kapitolách jsou vysvětleny základní principy sportovního výkonu a jeho …více
Abstract:
Author: Jan Kadlčák The title of masters thesis: Monitoring of load level of floorball players Department: Katedra sportovních her Supervisor of bachelor thesis: Mgr. Eduard Hrazdíra Year of defense: 2015 Issued in: Brno Number of pages: 65 This masters thesis deal with monitoring of load level of floorball players. It’s been explained the main principles of sports performance and its influence for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Eduard Hrazdíra, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Vilím, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií