Mgr. Bc. Pavla Princlíková

Bakalářská práce

Státní podpora kultury

The State Support for Culture
Anotace:
Bakalářské práce na téma „Státní podpora kultury“ se věnuje financování a podpoře kultury ze strany státu. V úvodní části je definován pojem kultury, povaha kultury jako ekonomického statku a veřejné služby. Dále je vysvětlena kulturní politika obecně a aktuální kulturní politika Ministerstva kultury ČR. Stručně je nastíněn vývoj odvětví kultury v ČR. V hlavní části práce je představeno státní financování …více
Abstract:
The Bachelor thesis called „The State Support for Culture“ deals with financing and support from the state. The introductory part defines the term of the culture, the culture as an economic good and a public service. Next the cultural policy and actual document of cultural policy of the Ministry of culture are explained. Also there is outlined the brief history of the cultural sector. The main part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Lenka Němcová, B.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta