Bc. Karolína Húserková

Diplomová práce

Financovanie experimentálnej kinematografie v Českej republike po roku 2000

Financing of experimental cinematography in Czech republic after 2000
Abstract:
Annotation The master’s thesis attempts to give an overview of the current possibilities of financing experimental cinematography in the Czech Republic after 2000. The main aim of this work is to find out what are the current possibilities for financing experimental cinematography. Which institutions provide this funding, which grants, scholarships or other forms of support is available to filmmakers …více
Abstract:
Anotácia Magisterská diplomová práca sa snaží podať prehľad o súčasných možnostiach financovania experimentálnej kinematografie na území Českej republiky po roku 2000. Cieľom tejto práce je najmä zmapovať aké sú aktuálne možnosti financovania experimentálnej kinematografie. Aké inštitúcie toto financovanie zabezpečujú, aké granty či štipendiá prípadne iné druhy podpory majú filmári k dispozícii. Teoretická …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2019
  • Vedoucí: PhDr. BcA. Andrea Slováková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta