Bc. Agáta Černohorská

Bakalářská práce

Hospodářské krize - jejich důsledky pro vývoj ekonomiky

Economic crisis - their implications for economic development
Anotace:
Bakalářská práce „Hospodářské krize - jejich důsledky pro vývoj ekonomiky“ se snaží podat ucelený pohled na světové i menší hospodářské krize, kterými si svět prošel. Důležitou součástí práce je i pohled na důsledky krizí, se kterými se musely státy vypořádat, tak aby znovu „nastartovaly“ svoji ekonomiku a dostaly ji tak do fáze expanze. Práce je určena jak pro ty, kteří se o problematiku hospodářských …více
Abstract:
Thesis "Economic crisis - their implications for economic development" tries to provide a comprehensive view of global and small economic crisis, which the world has faced. An important part of the work is the view of the consequences of the crisis, which the states had to overcome in order to make their economy prosperous again and get it into the expansion phase. The work is intended both for those …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Oldřich Králík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta