Bc. Zuzana KOCIÁNOVÁ

Diplomová práce

Analýza realizace průřezových témat RVP ZV v rámci občanské výchovy na II.stupni ZŠ

Analysis of the Implementation of Cross-cutting Themes of Framework Educational Programme in the context of Civics in Lower Secondary Education
Anotace:
V moderní době se často diskutuje o vzdělávání žáků v České republice. Konkrétně se dostává do popředí pojem moderní škola a s ní spojena reforma školství, vytvoření kurikulárních dokumentů. Hlavní předností této koncepce moderní školy jsou klíčové kompetence žáků získané vzděláváním na ZŠ a takzvaná průřezová témata. Mým hlavním cílem diplomové práce je analyzovat ŠVP a na základě těchto analýz zjistit …více
Abstract:
Nowadays education in Czech Republic is often discussed. Specifically an idea of modern school and related educational reform and creating curricula is coming to the fore. Pupils' core competencies acquired during education at primary school and so-called cross-cutting themes are the main advantage of this concept of modern school. The main aim of my thesis is to analyze school educational programs …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2012
Zveřejnit od: 4. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Martin Kaleja, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOCIÁNOVÁ, Zuzana. Analýza realizace průřezových témat RVP ZV v rámci občanské výchovy na II.stupni ZŠ. Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta