Bc. Jan Voříšek

Diplomová práce

Výuka výchovy k občanství prostřednictvím autorské didaktické hry

Civic education through original didactic game
Anotace:
Diplomová práce s názvem „Výuka výchovy k občanství prostřednictvím autorské didaktické hry“ se v úvodu zabývá krátkým shrnutím dosavadního poznání v oblasti použití didaktických her ve výuce a také obsahuje teoretickou oporu pro tvorbu autorské didaktické hry v této práci popsané. Jedná se však pouze o prototyp hry pokrývající osm vyučovacích hodin výchovy k občanství v šesté třídě. Právě vytvoření …více
Abstract:
Thesis titled Civic education through original didactic game summarizes actual knowledge in field of didactic game use in teaching in its introduction. It also includes theory background for creating of the original didactic game that is present in this thesis. However, it is solely a prototype demonstrating eight lessons of civics in sixth grade. The focus of this thesis was the prototype game creating …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta