Bc. Jan Moravec

Bakalářská práce

Vliv dálnice D1 na město Velké Meziříčí

Influence of highway D1 on Velké Meziříčí
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na vliv dálnice D1 na vývoj města Velké Meziříčí po roce 1989. Práce ve své první části vychází ze studia domácí i zahraniční literatury, která se zabývá vlivem infrastruktury na rozvoj konkrétních oblastí a obecněji vlivem dopravy na regionální rozvoj. V druhé části jsou pak komparativní metodou srovnávány vybrané socioekonomické faktory města Velké Meziříčí s referenčním …více
Abstract:
The objective of this Bachelor thesis is devoted to the influence of Highway D1 on development of Velké Meziříčí town after the year 1989. The first part of thesis is based on domestic and foreign literature, which deals with the problematic of the general mechanisms how infrastructure influences regional development as well as how infrastructure influences specific parts. The second part of the work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2021
  • Vedoucí: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zdeněk Šilhan, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta