RNDr. Jakub Trojan, MSc, MBA

Disertační práce

Dopady regionální politiky (a její nástroje) na rozvoj mikroregionů: dynamizace koncepčních dokumentů a aktivní vizualizace prostřednictvím GIS

Impacts of Regional Policy (and its Tools) to Microregional Development: Dynamization of Conceptual Documents and their Active Visualization Using GIS
Anotace:
Disertační práce se věnuje problematice regionálního rozvoje na úrovni mikroregionů, kterou zužuje na oblast nástrojů regionální politiky, konkrétně strategií rozvoje mikroregionálních uskupení a jejich dynamizaci. Jejím cílem není řešení všeobecných otázek nástrojů regionální politiky, ale hledání významu nových technologií geografických informačních systémů tak, aby tyto byly pro tvůrce obsahu strategií …více
Abstract:
The doctoral dissertation thesis topic is devoted to the regional development at the microregional level, which narrows the area of regional policy instruments, namely the development strategies of microregional areas and their dynamisation. Its aim is not to answer general questions of regional policy and its instruments but to search for the meaning of the new technologies of geographic information …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 10. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 12. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Eva Rajčáková, CSc., doc. RNDr. Václav Toušek, CSc., prof. RNDr. René Wokoun, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta