Marek Šafránek

Bakalářská práce

Slevové portály - výhody a rizika v oblasti HoReCa segmentu

Discount portals: advantages and risks in the HoReCa segment
Anotace:
Slevové portály zaznamenávají již pár let rozmach nejen v České republice a český zákazník na ně slyší. Od roku 2010 je využívá stále více lidí a zdá se, že nejinak tomu bude i v letech následujících, kdy i význam některých slevových portálů poroste. Má práce se zabývá slevovými portály a jejich využitím v oblasti HoReCa, tedy segmentu hotelů a restaurací v České republice. Práce je rozdělena na tři …více
Abstract:
Discount portals have been popular for a few years not only in the Czech Republic and Czech customers really love them. Since 2010, such portals have been used by more and more people and it seems it would remain the same in the following years, and the importance of some discount sites would grow. My work focuses on discount portals and their use in the HoReCa field, a segment of hotel and restaurant …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Eva Klánová
  • Oponent: Ing. Martina Sochůrková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze